Žádost o poskytnutí informace

Východočeská galerie v Pardubicích je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti galerie, poskytne VČG žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete na VČG doručit:

osobně do podatelny

poštou na adresu: Východočeská galerie v Pardubicích, zámek 3, 530 02 Pardubice

e-mailem na adresu:  info@vcg.cz, rehakova@vcg.cz

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

Přehled vyřízených žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
/content/wys_pages/Zadost-podle-zakona-106_1999-Sb._Prijato_2019.pdf