Kontakty

Zámek č.p. 3

530 02 Pardubice, tel.: 466 510 003
e-mail: vcg@vcg.cz
http: www.vcg.cz

IČO: 00085278
Číslo účtu: 3439561/0100

Dům U Jonáše

Pernštýnské nám. 50
530 02 Pardubice, tel.: 466 501 897

Východočeskou galerii v Pardubicích
zřizuje Pardubický kraj

PhDr. Hana Řeháková
ředitelka galerie
e-mail: rehakova@vcg.cz
tel.: 466 535 664
gsm: 725 503 140

odborné oddělení

Mgr. Eliška Jedličková
zástupkyně ředitelky, vedoucí odborného oddělení
historička umění,  kurátorka sbírky malby
e-mail: jedlickova@vcg.cz
tel.: 466 510 003
gsm: 727 903 757

Mgr. Lenka Dolanová, Ph. D.
historička umění, kurátorka sbírky plastiky
e-mail: dolanova@vcg.cz
tel.: 466 510 003
gsm: 604 335 974

BcA. Ondřej Bouček
správce sbírek, kurátor sbírky fotografií a negativů,
pracovník vztahů s veřejností
e-mail: ondrejboucek@vcg.cz
tel.: 466 510 003
gsm: 702 162 390 
 
Mgr. Eliška Burdová
historička umění, kurátorka sbírky kresby a grafiky
e-mail: burdova@vcg.cz
tel.: 466 510 003
 

Mgr. Kateřina Mariánková
registrátor, dokumentátor
e-mail: mariankova@vcg.cz
tel.: 466 510 003

Hana Růžičková 
výtvarnice, produkce výstav, vedoucí knihovny
e-mail: ruzickova@vcg.cz
tel.: 466 510 003

Bc. Veronika Cíhová
lektorka
e-mail: cihova@vcg.cz; atelier@vcg.cz
tel.: 466 501 897
gsm: 720 991 274

Mgr. Jolana Lažová, Ph. D.
lektorka
e-mail: lazova@vcg.cz; atelier@vcg.cz 
tel.: 466 501 897
gsm: 720 991 274
 

provozně-ekonomické oddělení

Zdeňka Sochorová
vedoucí ekonomicko-provozního oddělení
ekonomka, mzdová účetní
e-mail: sochorova@vcg.cz
tel.: 466 510 003

Ing. Jan Holík
investiční vedoucí
e-mail: holik@vcg.cz
tel.: 466 501 897
gsm: 702 239 966

Ing. Mojmír Macků
ekonom, rozpočtář
e-mail: macku@vcg.cz
tel.: 466 510 003

Martin Košťál
bezpečnostní technik, údržba, instalace výstav
e-mail: kostal@vcg.cz
tel.: 466 510 003
gsm: 606 769 989