Veřejné zakázky

Vyhodnocení veřejné zakázky Stavební úpravy Domu U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice - 2. NP budovy A.

Oznámení výběru nejvhodnější nabídky