Veřejné zakázky

Na základě zákona č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách a interní směrnice Východočeské galerie v Pardubicích o zadávání veřejných zakázek jsou na tomto místě zveřejňovány veškeré nabídky na nákup materiálu či služeb přesahující částku 250 000,- Kč.

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu:
Stavební úpravy Domu U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice - 2. NP budovy A

Všechny podklady najdete zde:
Jonáš oprava 2. NP soupis prací
Projektová dokumentace
Průzkumy
Příloha 6a skladba vlysů
Příloha 6b detail skladby vlysů
Příloha č.1 Čestné prohlášeni o splnění základní způsobilosti
Stavební povolení
Výzva
Vzor harmonogramu
Vzor SoD 2020
Závazné stanovisko památkářů