Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem
„Nákup úžitkového vozidla - dodávky s úpravou nákladového prostoru“

Výzva k podání nabídky

příloha č. 1 - Specifikace vozu

příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Návrh kupní smlouvy