Tiskový servis

Zámek č.p. 3 

530 00 Pardubice, tel.: 466 510 003
e-mail: vcg@vcg.cz
http: www.vcg.cz

Dům U Jonáše
Pernštýnské nám. 50
530 02 Pardubice, tel.: 466 501 897

IČO: 00085278
Číslo účtu: 3439561/0100

Loga v křivkách ke stažení ZDE
Zřizovací listina VČG ke stažení ZDE

Kontakt na pracovníka vztahů s veřejností:
BcA. Ondřej Bouček
správce sbírek, kurátor sbírky fotografií a negativů,
pracovník vztahů s veřejností
e-mail: 
ondrejboucek@vcg.cz

tel.: 466 510 003