Aktuální opatření

Návštěvníci musejí mít podle nařízení Ministerstva zdravotnictví povinně respirátory zakrývající ústa a nos. Děkujeme za respektování protipandemických nařízení vlády.

 • Školní skupiny musejí při návštěvě edukačních programů splnit následující:
  • Pro zajištění hygienicky nezávadných prostor je nutné, aby byla přihláška na edukační program učiněna minimálně tři týdny před jeho uskutečněním!!!
  • Edukačního programu se může zúčastnit max. 30 dětí, žáků a studentů.
  • Edukačního programu se nesmí zúčastnit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest. Organizátor si vyhrazuje právo nevpustit návštěvníka do prostor, kde probíhá program, pokud se důvodně domnívá, že je nemocný.
  • V prostorách galerie je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) splňující filtrační účinnost alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Nařízení se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku. Také lektor/lektorka nemusí mít nasazený respirátor během výkladu.
  • Před zahájením samotného programu provedou všichni účastníci důkladnou dezinfekci rukou. Dezinfekce je pro návštěvníky k dispozici u pokladny.
  • Na příchod lektora/ lektorky čekají účastnící programu v prostoru pokladny.
  • Účastníci programu respektují další hygienické požadavky organizátora, který reaguje na aktuální vývoj situace v zemi.
 • Návštěvníci workshopů edukačního oddělení (např. pro rodiče s dětmi) a dalších organizovaných akcí pro veřejnost (např. komentovaných prohlídek) se musejí řídit těmit pokyny:
  • Programu se nesmí zúčastnit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest. Organizátor si vyhrazuje právo nevpustit návštěvníka do prostor, kde probíhá program, pokud se důvodně domnívá, že je nemocný.
  • Účastníci programu musí s výjimkou dětí do 6 let při vstupu prokázat, že splňují jednu ze tří následujících podmínek:
   • uplynutí minimálně 14 dní od 2. dávky očkování
   • prodělání nemoci COVID-19 (imunita platí po 180 dní)
   • negativní POC antigenní test ne starší 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší 7 dní
  • V prostorách galerie je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) splňující filtrační účinnost alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Nařízení se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku. Také lektor/lektorka nemusí mít nasazený respirátor během výkladu.
  • Před zahájením samotného programu provedou všichni účastníci důkladnou desinfekci rukou. Desinfekce je pro návštěvníky k dispozici u pokladny.
  • Na příchod lektora/lektorky čekají účastnící programu v prostoru pokladny, kde také prokážou pověřenému pracovníkovi svou bezinfekčnost. 
  • Účastníci programu respektují další hygienické požadavky organizátora, který reaguje na aktuální vývoj situace v zemi. 
  • Organizátor si vyhrazuje na akci zavést rezervační systém a předem stanovit počet účastníků.
AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ