Vstupné

Jednorázové vstupné:

Dům U Jonáše
plné: 40 Kč, snížené: 20 Kč
rodinné: 80 Kč / 2 dospělí + 2 děti

Zámek 3
plné: 40 Kč, snížené: 20 Kč
rodinné: 80 / 2 dospělí + 2 děti

společné do obou objektů
Dům U Jonáše / Zámek 3
plné: 60 Kč / snížené: 30 Kč
rodinné: 120 Kč / 2 dospělí + 2 děti

Společné vstupné do VČG a VČM:

společná vstupenka do obou institucí na výstavy a expozice 
(vstupenka platí dva po sobě následující otevírací dny)
plné: 200 / snížené: 100 Kč

vstupné do celého zámku
všechny expozice a výstavy ve VČM a VČG (neplatí do Domu U Jonáše)
plné: 180 / snížené: 90 Kč

Roční vstupenka:

(na dobu jednoho kalendářního roku)

základní 400 Kč
snížená 300 Kč (děti a studenti do 25 let, senioři nad 65 let)
obsahuje neomezený vstup na výstavy VČG, bezplatný nebo zlevněný vstup na další programy VČG (vzdělávací, dětské, přednášky, apod.), elektronické zasílání pozvánek a informací o připravovaných akcích
školní 3000 Kč (pro všechny typy škol)
obsahuje neomezený vstup na všechny výstavy v průběhu kalendářního roku a průkaz na 10 doprovodných pořadů ; další průkaz na 10 doprovodných pořadů lze dokoupit v průběhu roku k již zakoupené vstupence za zvýhodněnou cenu 2500 Kč
úhrada vstupenky:
hotově v pokladně Východočeské galerie v Domě U Jonáše
nebo na fakturu: kontakt Zdena Sochorová,  sochorova@vcg.cz, 466 510 003

Vstupné na pořady a kurzy:

přednášky
plné: 40 Kč / pro držitele roční vstupenky: 10 Kč

tvůrčí dílny, workshopy, filmové projekce
plné: 70 Kč / pro držitele roční vstupenky: 35 Kč

komentované prohlídky v ceně vstupného

odborný výklad pro předem objednanou skupinu
100 Kč + vstupné

Skupinové vstupné:

vstupné na výstavu pro skupiny dětí v rámci výuky
bez animačního programu od 10 žáků: 10 Kč na osobu

vstupné hromadné od 30 osob
10 Kč na osobu

Programy:

animační programy
běžný program k výstavám, animační program pro školní kolektivy
(do 30-ti žáků): 400 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

oslava narozenin pro děti s edukačním programem
500 Kč

Snížené vstupné:

senioři nad 65 let
děti a mládež 6 – 15 let
studenti SŠ a VŠ do 26 let po předložení studijního průkazu

Volný vstup:

držitelé roční vstupenky
děti do 6 let, není-li stanoveno jinak
pedagogický dozor
držitelé průkazu ZTP
pracovníci státních a krajských galerií a muzeí
členové RG ČR,  AMG, UHS, ICOM
pracovníci hromadných sdělovacích prostředků po předložení průkazu
vybrané osobnosti na základě písemného pokynu

Den volného vstupu do VČG
každý poslední pátek v měsíci od 15 hodin
každý čtvrtek pro žáky do 15 let 
a studenty
(po předložení ISIC karty nebo jiného dokladu o studiu)

Volný vstup na akce:

Mezinárodní den muzeí a galerií
Muzejní noc – Zámek 3, Dům U Jonáše od 17 do 23 hodin
Dny evropského kulturního dědictví – Zámek 3, Dům U Jonáše od 10 do 18 hodin
Štědrý den – Zámek 3 od 21 do 24 hodin