PorozUmění / Edouard Manet

6. říjen 2022
Otevírací doba
út, čt – ne: 10:00 – 18:00
st: 12:00 – 20:00 
po: zavřeno
Dům u Jonáše, Pernštýnské náměstí 50

Vstupné 40,- Kč/pro držitele roční vstupenky 10,- Kč

PorozUmění / Edouard Manet

středa 5. 10. 2022 / 17: 00 hodin / Dům U Jonáše – přednáškový sál

Edouard Manet byl považován za vůdce impresionistů, přestože se nikdy nevzdal valérové malby a nepřijal impresionistický výtvarný názor. Žil v Paříži, která se za jeho života proměnila na moderní metropoli. Další důležité změny se v této době odehrály v myšlení lidí a ve společnosti. S některými dobovými konvencemi Manet nesouhlasil a svůj nekompromisní názor promítl i do svých uměleckých děl. Jeho obrazy vyvolaly skandály a veřejnost pobouřil nejenom výběrem témat, ale i malířským rukopisem. Ve své tvorbě se nestavěl do role soudce, ale rád si užíval života a cítil se být součástí světa, který znázorňoval. V obrazech, jako například Koncert v Tuileriích (1882), Snídaně v trávě (1863), Olympii (1863), Balkon (1868), Nana (1877), Bar ve Folies-Bergere (1882) zachytil bez předsudků tehdejší společnost se všemi svými rozpory. Na tato díla a některé důležité události, které se v době života Edouarda Maneta odehrály, se zaměří první přednáška.