PorozUmění / Paul Gauguin

14. prosince 2022
Otevírací doba
út–ne: 10.00–18.00
po: zavřeno
Dům U Jonáše

Vstupné 40,- Kč / pro držitele roční vstupenky 10,- Kč

PorozUmění / Paul Gauguin
Středa 14. 12. 2022, 17:00 hodin
 
PorozUmění / Paul Gauguin
Přednáší historička umění Hana Řeháková.
 
Dánský umělec Paul Gauguin se s impresionisty seznámil nejprve jako sběratel. Později se rozhodl věnovat se malbě. Přednáška připomene jeho cestu za hledáním moderního výrazu díla, kdy se nespokojil se zachycením prchavého dojmu. Přednáška se zaměří na představení důležitých etap jeho tvorby. Přiblíží díla Vidění po kázání, Zápas Jakuba s andělem (1888), Bonjour Monsieur Gauguin (1889) a v Arles Les Alycamps (1888), která vznikla v Bretagni, kde se Gaugin inspiroval nejenom zdejším životem a zvyky obyvatel, ale i lidovým uměním. Hledal nový výraz, aby ve svých dílech dokázal přesvědčivě tlumočit hlubší sdělení. Zaujalo ho umění mimoevropských kultur, nehledal pouze nové exotické náměty. Snažil se vcítit do ducha domorodců a dívat se na věci stejně jako oni. Proto odjel žít a tvořit do Tichomoří, kde vytvořil stěžejní díla jako například Tahiťanky na pláži (1891), Den bohů (1894) nebo Odkud přicházíme, Kdo jsme, Kam jdeme (1897-1898). Obrazy jsou výrazem jeho přemýšlení o smyslu lidské existence. Symbolikou barev a monumentálním plošným pojetím ovlivnil umělecké směry dvacátého století, zejména fauvismus a expresionismus.