Pro školy / Aktuální k výstavám

Krajina vnitřního světa
V rámci edukačního programu se žáci seznámí s výstavou pardubického autora Ivo Křena, významného grafika, který mistrovsky ovládl techniku linorytu. Program je zaměřen na hlavní motivy Křenovy tvorby, což je krajina, přírodní scenérie či zahrady, ale také na vnitřní prožitky, emoce a nálady. Cílem programu je rozvíjení představivosti, emoční inteligence a vizuální gramotnosti dětí. Program je přizpůsoben věku a potřebám návštěvníků.

Určená cílová skupina: MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ
Cena za program: 400 Kč (pro skupinu do 30 žáků)
Rezervace: atelier@vcg.cz
Klíčová slova: grafika, linoryt, přírodní scenérie, krajina, zahrada, barvy, emoce, vnitřní svět
Rozvíjené kompetence: komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení
Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět

Společenská pohádka
Sochařka Markéta Korečková je typická díly provokativními, často spojenými s ženským a mužským principem či intimitou. Ve spolupráci se sochařem Jánem Macko se jejich díla z prvotně humorných až ironických postupně otevírají hlubšímu porozumění a skrytému významu. Autorka přenáší svoji inspiraci pohádkami, folklórem, scifi nebo komiksem až do kontroverzních souvislostí, o kterých se veřejně nemluví. Kde je tedy hranice? Co je idylická pohádka a kdy začíná drsná realita? Program je přizpůsoben věku a potřebám návštěvníků.

 Určená cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ
Cena za program: 400 Kč (pro skupinu do 30 žáků)
Rezervace: atelier@vcg.cz
Klíčové slova: sochy, ironie, intimita, pohádka, diskuze 
Rozvíjené kompetence: občanské, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura

Kontakt pro objednání na animační programy:

atelier@vcg.cz nebo na tel. čísle: 720 991 274
V době programů se nedovoláte.

Animační programy trvají 60–90 min a po dohodě je lze přizpůsobit konkrétním potřebám skupiny.
Na všechny animační programy je nutné se předem objednat na uvedených emailových adresách.
Programy pro školní kolektivy činí 400 Kč (kolektiv dětí do 30 žáků, pedagog zdarma).
Neplatí pro školy se zakoupenou školní vstupenkou.