Pro školy / stálé

STÁLÉ ANIMAČNÍ POŘADY

O Jonášovi a velrybě
Nejmladší návštěvníci galerie se seznámí s biblickým příběhem O Jonášovi a velrybě, jehož výjev můžeme spatřit na štukové výzdobě Domu U Jonáše. Následuje skladba dílčích aktivit převádějící příběh do dramatické podoby s řadou zvukových a vizuálních efektů.
Určená cílová skupina: MŠ a 1. – 2. třída ZŠ
Klíčová slova: Jonáš a velryba, bůh, příběh, mořský svět
Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální – personální kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a kultura

Jak funguje galerie
Edukační program koncipovaný jako soubor metodických her přibližujících galerijní prostředí. Děti zjistí, jak galerie funguje, k čemu slouží, kdo v ní pracuje, jak se vystavují umělecká díla a jak vzniká výstava.
Určená cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ
Klíčová slova: galerie, umělecké dílo, ředitel, kurátor, restaurátor, kustod, edukátor, výstava
Rozvíjené kompetence: komunikativní, k řešení problémů a pracovní kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a kultura

Na skok do renesance
Animační program koncipovaný jako souborná metodická hra, která žákům přiblíží období české renesance. Zabývat se budeme společností, podobou renesančního města, zábavou, módou a architekturou.
Určená cílová skupina: 5. třída ZŠ – SŠ
Klíčové slova: renesance, architektura, společnost, móda, zábava, renesanční člověk
Rozvíjené kompetence: občanské, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura

Kdopak by se barev bál
Edukační program je zaměřený na primární seznámení s barvou. Děti naučí, jak s barvou pracovat, jak namíchat jednotlivé odstíny, co nám o sobě barvy říkají a jak na nás působí. Setkání probíhá ve stálé expozici Pozoruji oblohu, kde budou výše uvedené principy aplikovány do souboru metodických her vztahujících se k dílům české krajinomalby.
Určená cílová skupina: 1. – 3. třída ZŠ
Klíčová slova: barva, působení, malba, symbolika, roční období
Rozvíjené kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence činností
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Fenomén Kuňka
Doprovodný program návštěvníky seznámí s výtvarnými díly, která se úzce pojí k tématu Kunětické hory a jejího blízkého okolí. V teoretické části se zaměříme zejména na historii hradu a poté pomocí metodických her přejdeme k samotnému zprostředkování vystavených exponátů. Interpretována budou díla významných krajinářů Františka Kavána, Huga Ullíka, Jaroslava Gruse nebo Cyrila Boudy.
Určená cílová skupina: MŠ – SŠ
Klíčová slova: krajinomalba, Kunětická hora, přístup ke krajině, malba, symbolika, roční období
Rozvíjené kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence činností
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

STÁLÉ WORKSHOPY

Fotogramy
Výtvarný workshop žáky seznámí s tvorbou stínových obrazů neboli fotogramů. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci se zvětšovákem a exponujeme vlastní fotogram, který si následně vyvoláme.
Určená cílová skupina: MŠ – 2. třída ZŠ

Nekonečný příběh
Jak se tvořily reklamní plakáty v 60. letech 20. století? Jaká technika byla nejvíce oblíbená v Pop artu? – Ano byl to sítotisk, s jehož historií a nejvýznamnějšími představiteli, jako byl Andy Warhol a Roy Lichtenstein, se žáci seznámí.  Během tvůrčí aktivity si poté vytvoří vlastní šablonu a vyzkouší si tisk.
Určená cílová skupina: MŠ – SŠ

Tisknu, tiskneš, tiskneme…
Jak vznikla kniha?  Kdo vynalezl knihtisk?  Na tyto otázky si hravou formou odpovíme během seznámení se se základními grafickými technikami. V rámci tvůrčí aktivity si pomocí techniky linorytu vytvoříme ilustrace pro společnou knihu.
Určená cílová skupina: 3. třída ZŠ – SŠ

Tajemství fotografie
Můžeme z krabice od bot vytvořit fotoaparát? Nevěříte? Vypravte se s námi do historie, kde se seznámíme s předchůdcem fotoaparátů, tzv. camerou obscurou. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci s camerou a naučíme se vyvolávat fotografie.
Určená cílová skupina: 3. třída ZŠ – SŠ

Luminografie – aneb kresba světlem
Co se stane, když baterka vystřídá tužku? Můžeme kreslit pomocí světla? Na tyto dvě otázky nám pomůže odpovědět práce s digitálním fotoaparátem a dlouhou závěrkou. Zároveň se vypravíme do světa umění a seznámíme se s řadou českých a světových tvůrců, kteří ve své tvorbě využívají principy light artu.
Určená cílová skupina:

Kontakt pro objednání na animační programy:
atelier@vcg.cz nebo na tel. čísle: 720 991 274
V době programů se nedovoláte.

Animační programy trvají 60–90 min.
Na všechny animační programy je nutné se předem objednat na uvedených emailových adresách.
Programy pro školní kolektivy činí 400 Kč (kolektiv dětí do 30 žáků, pedagog zdarma).
Neplatí pro školy se zakoupenou školní vstupenkou.