Pro školy / Stálé

Přehledná nabídka doprovodných programů ke stažení:
Programy pro MŠ 2021
Programy pro ZŠ a SŠ 2021
 
STÁLÉ ANIMAČNÍ POŘADY
 
O Jonášovi a velrybě - Dům U Jonáše
Nejmladší návštěvníci galerie se seznámí s biblickým příběhem O Jonášovi a velrybě, jehož výjev můžeme spatřit na štukové výzdobě Domu U Jonáše. Následuje skladba dílčích aktivit převádějící příběh do dramatické podoby s řadou zvukových a vizuálních efektů.
Určená cílová skupina: MŠ - 1. třída ZŠ
Klíčová slova: Jonáš a velryba, bůh, příběh, mořský svět
Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální – personální kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a kultura
 
Jak funguje galerie - Dům U Jonáše
Edukační program koncipovaný jako soubor metodických her přibližujících galerijní prostředí. Děti zjistí, jak galerie funguje, k čemu slouží, kdo v ní pracuje, jak se vystavují umělecká díla a jak vzniká výstava. 
Určená cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ
Klíčová slova: galerie, umělecké dílo, ředitel, kurátor, restaurátor, kustod, edukátor, výstava
Rozvíjené kompetence: komunikativní, k řešení problémů a pracovní kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a kultura
 
Jedno místo prázdné - Dům U Jonáše
Animační program se zabývá českým moderním uměním od roku 1989 po současnost a je zaměřen na představení výstavy Jedno místo prázdné. Pro žáky a studenty je připravena průzkumná skupinová práce, přičemž zjišťují prostřednictvím rozhovorů s pěti vybranými umělci (Ivana Lomová, František Skála, Robert Palúch, Michal Gabriel a Stanislav Diviš) podrobnosti vzniku jednotlivých děl a dalších informací ze života těchto autorů. Součástí programu je práce s tabletem.
Určená cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ
Klíčové slova: malba, socha, instalace, vnitřní svět, společnost, české moderní umění, české moderní umění po roce 1989, současné umění, tablety
Rozvíjené kompetence: občanské, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura
 
Smyslová krajinomalba - Zámek 
Edukační program ve formě galerijní animace má za úkol přiblížit návštěvníkům zážitkovou formou expozici Reflexe krajiny a přírody. Během animace si žáci s lektorem projdou výstavu a využijí přitom některé svoje smysly a prostřednictvím výtvarných etud se seznámí s jednotlivými díly a podobami vystavených krajinomaleb. Cílem programu je rozvíjet představivost dětí prostřednictvím výtvarných aktivit a podpořit dialog s uměním.                                                                         Určená cílová skupina: MŠ – ZŠ
Klíčové slova: krajinomalba, přístup ke krajině, malba, smyslovost, představivost, roční období
Rozvíjené kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence činností
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
 
Kdopak by se barev bál - Zámek
Edukační program je zaměřený na primární seznámení s barvou. Děti naučí, jak s barvou pracovat, jak namíchat jednotlivé odstíny, co nám o sobě barvy říkají a jak na nás působí. Setkání probíhá ve stálé expozici Reflexe krajiny a přírody, kde budou výše uvedené principy aplikovány do souboru metodických her vztahujících se k dílům české krajinomalby.
Určená cílová skupina: 1. – 3. třída ZŠ
Klíčová slova: barva, působení, malba, symbolika, roční období
Rozvíjené kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence činností
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
 

STÁLÉ WORKSHOPY - Dům U Jonáše

Fotogramy
Výtvarný workshop žáky seznámí s tvorbou stínových obrazů neboli fotogramů. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci se zvětšovákem a exponujeme vlastní fotogram, který si následně vyvoláme.
Určená cílová skupina: MŠ – ZŠ
 
Tisknu, tiskneš, tiskneme
Jak vznikla kniha? Kdo vynalezl knihtisk? Na tyto otázky si hravou formou odpovíme během seznámení se se základními grafickými technikami. V rámci tvůrčí aktivity si vytvoříme originální ilustrace. Nabízíme tři varianty tisku: 
a) linoryt
b) suchá jehla (rytí jehlou)
c) tisk z koláže (Tuto méně náročnou grafickou techniku doporučujeme pro MŠ)
Určená cílová skupina: MŠ – ZŠ
 
Nekonečný příběh
Jaká technika byla nejvíce oblíbená v 60. letech 20. století a v období tzv. Pop artu? – Ano byl to sítotisk, s jehož historií a nejvýznamnějšími představiteli, jako byl Andy Warhol a Roy Lichtenstein, se žáci seznámí. Během tvůrčí aktivity si poté vytvoří vlastní šablonu a vyzkouší si tisk na papír nebo vlastní textil.
Určená cílová skupina: ZŠ – SŠ
 
Akustická kresba a malba
Co si představit pod pojmem akustická kresba či malba? Jak se asi taková díla tvoří? To vše zjistíte a zažijete v tomto akčním workshopu, který se zabývá vztahem obrazu, zvuku a prostoru, který je inspirovaný dílem významného českého autora Milana Grygara.
Určená cílová skupina: 6. třída ZŠ - SŠ
 

Kontakt pro objednání na animační programy:
atelier@vcg.cz nebo na tel. čísle: 720 991 274
V době programů se nedovoláte.

Animační programy trvají 60–90 min a po dohodě je lze přizpůsobit konkrétním potřebám skupiny.
Na všechny animační programy je nutné se předem objednat na uvedených emailových adresách.
Programy pro školní kolektivy činí 400 Kč (kolektiv dětí do 30 žáků, pedagog zdarma).
Neplatí pro školy se zakoupenou školní vstupenkou.