Pro školy / stálé

STÁLÉ ANIMAČNÍ POŘADY

Pořady není bohužel vzhledem k současné epidemiologické situaci možné pořádat.
Děkujeme za pochopení.

O Jonášovi a velrybě
Nejmladší návštěvníci galerie se seznámí s biblickým příběhem O Jonášovi a velrybě, jehož výjev můžeme spatřit na štukové výzdobě Domu U Jonáše. Následuje skladba dílčích aktivit převádějící příběh do dramatické podoby s řadou zvukových a vizuálních efektů.
Určená cílová skupina: MŠ a 1. – 2. třída ZŠ
Klíčová slova: Jonáš a velryba, bůh, příběh, mořský svět
Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální – personální kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a kultura

Jak funguje galerie
Edukační program koncipovaný jako soubor metodických her přibližujících galerijní prostředí. Děti zjistí, jak galerie funguje, k čemu slouží, kdo v ní pracuje, jak se vystavují umělecká díla a jak vzniká výstava. Součástí programu je práce s tabletem.
Určená cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ
Klíčová slova: galerie, umělecké dílo, ředitel, kurátor, restaurátor, kustod, edukátor, výstava
Rozvíjené kompetence: komunikativní, k řešení problémů a pracovní kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a kultura

Krajinomalba všemi smysly 

Edukační program ve formě galerijní animace má za úkol přiblížit návštěvníkům zážitkovou formou expozici Reflexe krajiny a přírody. Během animace si žáci s lektorem projdou výstavu a využijí přitom všechny svoje smysly (čich, zrak, sluch, hmat a chuť) a prostřednictvím výtvarných etud se seznámí s jednotlivými díly a podobami vystavených krajinomaleb. Cílem programu je rozvíjet představivost dětí prostřednictvím výtvarných aktivit a podpořit dialog s uměním.                          Určená cílová skupina: MŠ – SŠ
Klíčové slova: krajinomalba, přístup ke krajině, malba, smyslovost, představivost, roční období
Rozvíjené kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence činností
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Kdopak by se barev bál
Edukační program je zaměřený na primární seznámení s barvou. Děti naučí, jak s barvou pracovat, jak namíchat jednotlivé odstíny, co nám o sobě barvy říkají a jak na nás působí. Setkání probíhá ve stálé expozici Pozoruji oblohu, kde budou výše uvedené principy aplikovány do souboru metodických her vztahujících se k dílům české krajinomalby.
Určená cílová skupina: 1. – 3. třída ZŠ
Klíčová slova: barva, působení, malba, symbolika, roční období
Rozvíjené kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence činností
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

STÁLÉ WORKSHOPY

Fotogramy
Výtvarný workshop žáky seznámí s tvorbou stínových obrazů neboli fotogramů. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci se zvětšovákem a exponujeme vlastní fotogram, který si následně vyvoláme.
Určená cílová skupina: MŠ – 2. třída ZŠ

Tajemství fotografie
Můžeme z krabice od bot vytvořit fotoaparát? Nevěříte? Vypravte se s námi do historie, kde se seznámíme s předchůdcem fotoaparátů, tzv. camerou obscurou. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci s camerou a naučíme se vyvolávat fotografie. 

Určená cílová skupina: 3. třída ZŠ – SŠ

Nekonečný příběh
Jak se tvořily reklamní plakáty v 60. letech 20. století? Jaká technika byla nejvíce oblíbená v Pop artu? – Ano byl to sítotisk, s jehož historií a nejvýznamnějšími představiteli, jako byl Andy Warhol a Roy Lichtenstein, se žáci seznámí.  Během tvůrčí aktivity si poté vytvoří vlastní šablonu a vyzkouší si tisk na papír nebo vlastní textil.
Určená cílová skupina: ZŠ – SŠ

Akustická kresba a malba
Co si představit pod pojmem akustická kresba či malba? Jak se asi taková díla tvoří? To vše zjistíte a zažijete v tomto akčním workshopu, který se zabývá vztahem obrazu, zvuku a prostoru, který je inspirovaný dílem významného českého autora Milana Grygara.
Určená cílová skupina: ZŠ - SŠ

Kontakt pro objednání na animační programy:
atelier@vcg.cz nebo na tel. čísle: 720 991 274
V době programů se nedovoláte.

Animační programy trvají 60–90 min.
Na všechny animační programy je nutné se předem objednat na uvedených emailových adresách.
Programy pro školní kolektivy činí 400 Kč (kolektiv dětí do 30 žáků, pedagog zdarma).
Neplatí pro školy se zakoupenou školní vstupenkou.