Ve jménu normalizace: zásahy nové garnitury do galerijních institucí

30. května 2023
Otevírací doba
út–ne: 10.00–18.00
po: zavřeno
Dům U Jonáše

Vstupné 40,- Kč / pro držitele roční vstupenky 10,- Kč

Ve jménu normalizace: zásahy nové garnitury do galerijních institucí

ÚT 30. 5.2023, 17:00 hodin

Přednášet bude Andrea Sloupová.

Ve jménu normalizace: zásahy nové garnitury do galerijních institucí

 Po slibných šedesátých letech normalizace opět přehodnotila vztah státu k výtvarným umělcům a teoretikům. Politický vývoj tvrdě dopadl zároveň na kulturní instituce. Nejenže ukončil období relativně liberálního rozhodování o akviziční a výstavní činnosti Národní galerie a dalších šestadvaceti galerií v Čechách a na Moravě, ale bezmála polovinu z nich navíc postihl změnami ve vedení.

Odstraněny byly osobnosti, které na sebe strhly pozornost samotným zájmem o aktuální uměleckou tvorbu, a především její veřejnou prezentací v podobě nadčasových výstav a projektů, nacházejících mimořádný ohlas u odborné i laické veřejnosti. O tom, do jaké míry jejich aktivity provokovaly nastupující garnituru, svědčí formulace odvolacích usnesení i způsob, jakým je ještě po deseti letech interpretovalo Ministerstvo kultury.

Přednáška se zaměří na okolnosti, které na sklonku roku 1970 provázely odvolání ředitele tehdejší Východočeské galerie v Pardubicích Čestmíra Šrettra, a uvede je do kontextu s děním v dalších institucích. Zároveň nastíní cesty, jimiž se ubírala činnost tuzemských galerií v následujícím období.