Od 6 let

 
Kniho-objekt
sobota 24. 9. 2022, 14:00 - 15:30 hodin
Může být kniha výtvarným objektem? V sobotní dílně si ukážeme, že dozajista může. Inspirací nám bude aktuální výstava 4. Trienále umění knihy. Budeme prozkoumávat různé výtvarné materiály, tvořit nové kniho-objekty a vymýšlet k nim krásné příběhy. 
Cena: 70 Kč
Rezervace:lazova@vcg.cz
 
 
Typoleporelo
čtvrtek 29. 9. 2022, 16:30 - 18:30 hodin

Workshop s vystavujícím autorem Jakubem Horským
Autorská kniha je trojrozměrný objekt vycházející z principů klasické knihy, kdy obsah i formu určuje pouze autor. Tvůrčí fantazie nezná při tvorbě autorských knih hranice a je pouze na autorovi, jakým způsobem své dílo pojme. Na workshopu se naučíme vytvářet klasické leporelo z knihařské lepenky a plátna. Každý z autorů pak může svoji rozkládací autorskou knihu libovolně dotvořit razítky s písmeny, grafickými symboly či ilustracemi z dílny královéhradeckého studia Upupaepop.
Workshop pro všechny ve věku od 10 do 99 let. Nebráníme se účastníkům z řad dětí (v doprovodu rodičů) s velkou fantazií, chutí tvořit a špetkou zdravé disciplíny pro tvorbu v kolektivu.
Cena: 100,- Kč
Rezervace:
johncapkova@vcg.cz

 

Zahrada snů
sobota 22. 10. 2022, 14:00 - 15:30 hodin
Sobotní dílna je zaměřena na experimentování s grafickými technikami, především linorytem v kombinaci s monotypem. Inspirací nám bude aktuální výstava pardubického grafika Ivo Křena. Naším cílem bude rozvíjet fantazii, vizuální gramotnost a emoční inteligenci.
Cena: 70 Kč
Rezervace: atelier@vcg.cz
 
 
WORKSHOPY PRO NEJMENŠÍ
Workshopy jsou určeny dětem ve věku od 2 do 6 let s dospělým doprovodem. Dětští účastníci se budou prostřednictvím výtvarných tvořivých aktivit seznamovat s pohádkovým světem Jaroslava Panušky. Nabízená výtvarná edukace bude zaměřena na rozvoj praktických (motorických) dovedností malých návštěvníků a bude založena na experimentování s tradičními i netradičními výtvarnými prostředky a materiály.
Workshopy se konají v Domě U Jonáše a kapacita je omezena.

Rezervovat místo můžete na emailu atelier@vcg.cz nebo na tel. čísle: 720 991 274