Výtvarné studio

při Východočeské galerii v Pardubicích
pod vedením lektora Víta Boučka
Zatím nejsou žádné nové termíny, čekáme na zlepšení epidemiologické situace.