O sbírce

Východočeská galerie v Pardubicích je specializovanou institucí typu muzea výtvarného umění s celostátní působností. Je hlavním garantem metodické a odborné práce v oblasti vizuálního umění v Pardubickém kraji.

Východočeská galerie v Pardubicích neměla možnost v době svého založení navázat na předchozí historické sbírky. Proto byla sbírka galerie na počátku padesátých let budována na základě převodů z NG Praha, ONV, darů, ale také vlastními akvizicemi. Zvláště cenné jsou autorské kolekce E. Filly, F. Tichého, B. Reynka, K. Malicha, E. Kmentové, T. F. Šimona, J. Baucha, J. Konůpka, A. Chittussiho, J. Mařáka, F. Kavána, F. Muziky, J. Smetany, M. Holého, O. Janečka, J. Panušky, S. Máchala, J. Kotíka, K. Lhotáka.

Ve sbírkách se nachází velká kolekce krajinomalby od konce 19. století po tendence současné, je zde dokumentována tvorba krajinářů Železných hor a Vysočiny a kolekce umělců, kteří tvořili v pardubickém regionu. Kvalitní je soubor dokumentující české umění 60. let - M. Medek, S. Podhrázský, V. Preclík, J. Šerých, M. Grygar, J. Hilmar, O. Slavík, J. Jíra, J. Kolář, V. Jarcovják. V roce 1994 byla převedena do sbírek VČG některá díla z výtvarného sympozia Artchemo, které v roce 1968 a 1969 spolupořádala Východočeská galerie v Pardubicích. Galerie více než 20 let získává fotografie a negativy Jiřího Tomana.

V posledních letech se Východočeská galerie snaží s podporou Akvizičního fondu MK ČR aktivně nakupovat významná díla jak českého poválečného umění, tak zastoupit ojedinělá díla umělců současné generace.

Odkazy ke stažení:

Badatelský řád VČG a ceník
Badatelský list
Podmínky tuzemských výpůjček
Podmínky a žádost o poskytnutí fotografických reprodukcí