Akvizice

1. - 31. leden 2018
Otevírací doba
út, čt – ne: 10:00 – 18:00
st: 12:00 – 20:00 
po: zavřeno
Dům U Jonáše

Základní vstupné: 40 Kč
Snížené vstupné: 20 Kč

Akvizice

„Dlouhodobým cílem Východočeské galerie v Pardubicích je koncepčně vytvářet jedinečnou sbírku, která bude svou osobitou skladbou i atraktivní prezentací v obměňované stálé expozici i v jednotlivých výstavních projektech přitahovat zájem milovníků umění z celé České republiky i ze zahraničí.“ Tohoto cíle, který si galerie vytkla v Strategii akviziční činnosti VČG na období 2017 – 2027, lze dosáhnout jen tehdy, pokud se sbírka systematicky a koncepčně rozvíjí a obohacuje promyšlenými akvizicemi. Do souvislostí stávajícího sbírkového fondu vstupují nová jména i nová díla již známých autorů, která rozšiřují povědomí o etablovaných hodnotách domácího umění, zaplňují mezery vzniklé nedostatečným financováním akviziční činnosti v předchozích letech (K. Gebauer, V. Bromová, V. Kokolia, M. Velíšek) a upozorňují i na důležitá díla umělců mladší generace (P. Malina, F. Černý).

V současné době galerie představuje v obou svých výstavních prostorech výběr z akvizic, které uskutečnila v roce 2017. Díky mimořádné dotaci zřizovatele a významnému finančnímu příspěvku, který galerie obdržela ve Výběrovém dotačním řízení „Akviziční fond“ MKČR, byl do sbírek galerie získán hodnotný soubor zásadních uměleckých děl českých výtvarníků, kteří ve sbírkách byli zastoupeni dosud nedostatečně nebo vůbec. Sbírkový fond galerie tak ke konci letošního roku obohatí zejména významná díla vzniklá v posledních 50 letech. V takto rozsáhlé a významné akvizici lze spatřovat důsledné naplňování jednoho z cílů budování sbírky, zakotvených ve Strategii akviziční činnosti VČG na období 2017 – 2027: „doplňování sbírky především o díla současných umělců a to v časovém horizontu od 80. let 20. století do současnosti.“