Architektura Pardubic a okolí – Anglobanka Josefa Gočára

8. duben - 9. červen 2019

Otevírací doba
úterý – neděle: 10:00 – 18:00
pondělí: zavřeno

Dům U Jonáše

Základní vstupné: 40 Kč
Snížené vstupné: 20 Kč

Architektura Pardubic a okolí – Anglobanka Josefa Gočára

Další výstavní medailon cyklu Architektura Pardubic a okolí je věnován novostavbě Anglo-československé banky Josefa Gočára. Pardubická filiálka této banky byla vybudována v první polovině dvacátých let 20 st. v nejtěsnějším sousedství historického centra města a jedné z jeho klíčových památek – Zelené brány. Byla v pořadí druhou pardubickou realizací architekta Josefa Gočára po Winternitzových mlýnech a vznikla v období intenzivní stavební činnosti, která formovala střed města v zajímavém dialogu historických a soudobých stavebních stylů. Vedle příběhu pardubické stavby je zajímavá i širší souvislost Gočárovy projekční aktivity, realizované kolem poloviny dvacátých let pro tento bankovní dům. Galerie již tradičně na přípravě projektu spolupracuje s Národním technickým muzeem, Východočeským muzeem v Pardubicích a Státním okresním archívem v Pardubicích. Zajímavé materiály ke Gočárově spolupráci s Anglobankou zpřístupní též archivní fond České národní banky.


Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek,
první náměstek hejtmana Pardubického kraje.