Květy a jiné světy z kolekce art brut Muzea umění Olomouc

20. září 2017 - 14. leden 2018
Otevírací doba
út, čt – ne: 10:00 – 18:00
st: 12:00 – 20:00 
po: zavřeno
Dům U Jonáše

Základní vstupné: 40 Kč
Snížené vstupné: 20 Kč

Květy a jiné světy z kolekce art brut Muzea umění Olomouc

Na výstavě Květy a jiné světy Muzeum umění Olomouc představuje svou specifickou a ojedinělou kolekci art brut, která se formovala od roku 1997. Díky svým způsobem odvážné akviziční a výstavní činnosti olomouckého muzea byla často vystavovaná spolu s díly „vysokého umění” u nás i v zahraničí jako součást výtvarné kultury českého prostředí. Jedním z nejcennějších exponátů muzejního souboru jsou práce olomoucké rodačky a světoznámé solitérní představitelky art brut Anny Zemánkové. Současná olomoucká kolekce není rozsáhlá, je nutně výběrová, výběrový je i profil výstavy zaměřený na motiv květů, který ve sbírce naprosto převažuje. Květy jako jeden z nejsilnějších archetypálních symbolů jsou tu symboly duše a tajemství jiných světů. V souboru art brut jsou totiž silně zastoupeny kreslířské práce tvůrců poznamenaných spiritismem. Proto koncepce výstavy respektuje i teritoriální řazení podle oblastí Čech, zvláště Podkrkonoší, Jižní Moravy a Slezska.

Vystavujeme práce asi třiceti autorů a autorek již známých, ale ve velké míře i dosud nepoznaných anonymů z celého 20. století, zařazovaných do kategorie art brut. V průběhu růstu sbírky došlo i k novým objevům a identifikaci dosud neznámých tvůrců. Fenomén masivně rozšířené kreslířské tvorby médií v rámci aktivit spiritistického hnutí je znám a byl v našich zemích na konci 19. století a v první polovině 20. století zcela mimořádný. Zřejmě nemá v evropském kontextu obdoby, obdobu neměly ani desítky výstav medijních kreseb pořádaných spiritistickými kroužky po celé republice až do roku 1938. V obou totalitních režimech – nacistickém a komunistickém – byla pak tato tradice postupně zlikvidována. Nesčetné fascinující výtvory od českých, moravských a slezských mediumiků, které vykazují často mimořádné estetické kvality, se staly relikty a v průběhu času ubývají.

Nad výstavou převzala záštitu Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.