Potopa světa – Biblické příběhy

25. duben - 17. červen 2018
Otevírací doba
út, čt – ne: 10:00 – 18:00
st: 12:00 – 20:00 
po: zavřeno
Dům U Jonáše

Základní vstupné: 40 Kč
Snížené vstupné: 20 Kč

Potopa světa – Biblické příběhy

Polabinská ZUŠ zahájila svou činnost před padesáti lety – 2. 2. 1968. Vznikla jako pobočka stávající Lidové školy umění v novém sídlišti Polabiny.
Žáci a studenti ve věku od 6 do 19 let mohou navštěvovat některý ze čtyř oborů: hudební, taneční, výtvarný nebo literárně-dramatický.
Cílem výuky není jenom získání technické zručnosti v daném oboru, ale především výchova mladého zodpovědného člověka se vztahem k umění, ke svým kamarádům, k přírodě, člověka zvídavého s aktivním přístupem k životu. Ostatně to vyjadřuje školní motto: Tvořím, tedy jsem.
Během existence školy vystavovali žáci výtvarného oboru v Pardubicích v mnoha prostorách, několikrát i ve VČG. V Domě U Jonáše to bylo poprvé již před 30 lety, tj. v r. 1988. Na přelomu let 1994 a 1995 se galerie zaplnila pracemi na téma biblické pověsti o Jonášovi (Jonáš u Jonáše). A letos přicházíme s dalším biblickým příběhem o potopě světa.
Výtvarný obor se úspěšně prezentoval na mnoha celostátních přehlídkách a výstavách. Zvláštní pozornost budily práce z našich soustředění, konaných od roku 2000 v různých zajímavých lokalitách; jejich námětový rozsah naznačují názvy: Les, Čas a…, Po stopách pánů zubří hlavy, Máme rádi zvířata, Krajiny vnitřní a vnější, Kámen a hora, Klášter, Králíky 2007 králíků, Český ráj, Renesance, Zámecká obora, Vápenka, Náhrdelník Chrudimky, Máchovo jezero, Dolní oblast Vítkovice, Litomyšl, renesanční město moderní architektury, Cesty mouky. Letos v květnu budeme zkoumat Pardubice jako dopravní uzel.
VO se aktivně zapojuje do celostátních akcí (TUVAT – Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, ZUŠ OPEN, Pražské Quadriennale) i akcí iniciovaných městem (Zrcadlo umění, Multikulturní týden).
Od r. 2002 patří škola mezi padesát pět škol v České republice přidružených k ASPnet UNESCO.


Výstava Potopa světa představuje práce žáků výtvarného oboru ZUŠ. Starozákonní témata vždy čas od času ožijí s novou intenzitou, jakoby se prolnula s realitou našich dní. Zda jde o náhodu, nebo platí ono „nic není náhoda“, těžko říct. Každopádně v podání dětí jde o reflexe přesvědčivé.


Výstava je jednou z akcí pořádaných u příležitosti 50. výročí založení školy.
V Galerii Chodba na VO v Nové ulici nedávno skončila výstava naší absolventky Lenky Dobešové, v květnu bude galerie patřit Regině Loukotové, rektorce první soukromé vysoké školy v ČR ARCHIP. Žákovské výstavy plánujeme v letošním školním roce ještě do Výstavního prostoru Mázhaus a do Automatických mlýnů. Výtvarný obor spolupracoval i na muzikálu, na který vás zveme 21. května do VČD. O mnoha dalších zajímavých školních akcích se dozvíte na našich webových stránkách.