Proměna mlýnů

8. duben - 9. červen 2019

Otevírací doba
úterý – neděle: 10:00 – 18:00
pondělí: zavřeno

Dům U Jonáše

Základní vstupné: 40 Kč
Snížené vstupné: 20 Kč

Proměna mlýnů

Výstava představí očekávaný velkolepý projekt konverze automatických mlýnů na pardubické centrum umění a kultury. Budovu Winternitzových automatických mlýnů, národní kulturní památku a jednu z nejkrásnějších staveb věhlasného architekta Josefa Gočára zakoupil Pardubický kraj pro Východočeskou galerii v Pardubicích. Veřejnost bude mít poprvé jedinečnou možnost seznámit se s projektem proměny mlýnů na nové sídlo galerie, jehož autorem je architekt Petr Všetečka. Dále pak s projektem nové podoby sila, patřícího architektovi Lukáši Smetanovi,
a s koncepcí celého areálu. Na přípravě výstavy galerie spolupracovala s architektonickými ateliéry Transat architekti, ZETTE atelier, Šépka architekti a Prokš Přikryl architekti. Návštěvníci budou mít prostřednictvím instalace příležitost nahlédnout do zákulisí práce jednotlivých projekčních týmů, zúčastnit se komentované prohlídky výstavy a besedy s architekty Petrem Všetečkou a Lukášem Smetanou.


Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek,
první náměstek hejtmana Pardubického kraje.