Vabank – Ateliér knižní grafiky a ilustrace VŠUP

21. červen - 30. září 2018
Otevírací doba
út, čt – ne: 10:00 – 18:00
st: 12:00 – 20:00 
po: zavřeno
Zámek 3

Základní vstupné: 40 Kč
Snížené vstupné: 20 Kč

Vabank – Ateliér knižní grafiky a ilustrace VŠUP

Výstava Vabank představí rozsáhlý soubor studentských prací vznikajících v ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Ateliér již patnáct let vede výtvarník a grafik Juraj Horváth, který vedle pedagogické práce sám aktivně rozšiřuje pole žánru tradičně označovaného jako ilustrace (jako zakladatel alternativního nakladatelství Baobab i jeden z hlavních iniciátorů každoročního festivalu ilustrace Tabook). Vystavená díla představí vedle specifické a tradiční podoby žánru – dětské ilustrace – i ilustrace knih pro dospělé, autorské knihy a časopisy, reklamu, filmové plakáty, návrhy obalů i trojrozměrné práce. Práce rozmanité jak technikou, tak samotným zadáním otvírají prostor pro diskuzi o úloze a možných podobách ilustrace v době expanze digitálních médií a zároveň provokují k zamyšlení nad společenskou funkcí tištěných médií dnes i nad jejich podílem na formování a kultivaci veřejného prostoru.